Строителни материали

 • Цимент
 • Теракол
 • Гипс
 • Хидратна вар – негасена
 • Хидратна вар – гасена
 • Пясък на кубик
 • Пясък на чувал
 • Филц на кубик
 • Филц на чувал
 • Греди (12/12, 10/10, 10/8, 8/8)
 • Кофражни дъски (4м, 3м, 2м)
 • Летви 2.5/3

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА РАЙОНА НА СКЛАДОВИТЕ БАЗИ

Строителни материали