ПЕЛЕТИ – ВЕЛИНГРАД

Характеристика:

  • Произход: Велинград, България
  • Състав: 100% иглолистна дървесина
  • Клас: А1
  • Калоричност: 5,28 kwh/kg (18,5 mj/kg)
  • Размер: 6mm
  • Влажност: < 7,0%
  • Азот: < 0,28%
  • Остатъчна пепел: < 0,5% (при 550°C)

Цена на тон: 995лв
Цена на брой: 15.70лв

иглолистни и букови пелети