ПЕЛЕТИ – SCHNEIDER 

Характеристика:

  • Произход: Самоков, България
  • Състав: 100% иглолистна дървесина
  • Клас: EN Plus А1
  • Калоричност: 5kwh/kg
  • Размер: 6mm
  • Влажност: ≤ 10%
  • Пепер:  ≤ 0,7%
  • Плътност: 600 ≤ BD ≤ 750 kg/m³
  • Химически добавки: няма

Цена на тон: 1080лв
Цена на брой: 16.90лв.

иглолистни и букови пелети